התכנה הנמכרת באתר מיועדת אך ורק לצרכים חוקיים!

תנאי שימוש

הלקוח חייב בגישה פיזית למכשיר לאורך כל תקופת הרישיון שהוא רוכש, על מנת לעדכן או להתקין שוב את התוכנה במקרי הצורך שאינם תלויים בנו:

  • התוכנה מותקנת על מכשיר טלפון. בשונה ממחשב, מכשירי טלפון ניזוקים, מתוקנים או מוחלפים בתדירות גבוהה. במקרים מעין אלו, אנו עושים כמיטב יכולתנו לסייע לכל לקוח בהתקנה חוזרת באופן מיידי. כל עיכוב מצד הלקוח בביצוע ההתקנה הדרושה יהיה באחריותו המלאה.
  • מכשירי הטלפון מתעדכנים לעיתים קרובות על ידי אנדרואיד בעידכוני אבטחה או עידכוני גרסה חדשים לחלוטין. אין לנו כל אפשרות לחזות את השינויים המגיעים היות והם לא מתפרסמים. לצערנו עידכונים אילו לא תמיד "עוברים חלק" ויתכן כי יועלו חסימות חדשות לפרצות או נקודות אותן אנו מנצלים. במקרים מעין אילו, צוות המפתחים שלנו מחפש פתרונות ופרצות חדשים מהר ככל שניתן. בחלק מן המקרים ניתן לעדכן את התוכנה ללא צורך פיזי אך אם מדובר בשינויים מהותיים, יהיה על הלקוח להתקין את הגרסאות החדשות שנוציא על המכשיר הנעקב על מנת לפתור את הבעיות.

לקוח הבוחר להתקין את התוכנה על מכשיר שלא תהיה לו גישה נוספת אליו במקרה הצורך, נושא במלוא האחריות למקרים המוזכרים לעיל.

רכישת הרשיון לשימוש במוצר היא עבור מכשיר אחד בלבד. התוכנה אינה מותרת לשכירות משנה או להעברה בין מכשירים. נאפשר את העברת התוכנה למכשיר אנדרואיד אחר במקרה של גנבה, אובדן או שידרוג. העברת התוכנה למכשיר אחר לא תותר במקרה בו אדם אחר ישתמש בו. המערכת תבדוק באופן אוטומטי כי אותו אדם שהפעיל את המכשיר שהוחלף, משתמש במכשיר החדש. במקרה בו תזהה המערכת כי במכשיר החדש משתמש אדם אחר, הרשיון יעצור לאלתר. עלות ההעברה תהיה על פי תקנון החברה והרישיון החדש ירש את אותם התנאים של הרישיון שהיה בשימוש על המכשיר החדש.

לאחר שתקופת הרשיון מסתיימת הכניסה למערכת הניהול עדיין מתאפשרת. האינפורמציה במערכת הניהול תהיה זמינה למשך 90 יום כפי שהיא נאגרת גם במצב בו הרישיון פעיל . לאחר מכן, האינפורמציה תמחק באופן סופי. ניתן להוריד כל קובץ או לייצא התכתבויות למחשב האישי או מכשיר הטלפון של הלקוח.

עמידה בחוק

אנו מפתחים ומשווקים תוכנת ומערכות ספייפון עם יכולות מעקב והאזנה מהמתקדמות בעולם. התוכנה נרכשת ומותקנת על ידי הלקוחות באופן עצמאי לחלוטין. אי לכך, אין לנו כל בקרה על סוג ומטרות השימוש בה. הקלטת שיחות בהן רוכש הספייפון אינו שותף, אינה חוקית במדינות רבות. כאשר משתמשים בספייפון למעקב אחר עובדים ושיפור השירות, יש ליידע את עובדי החברה כי הם נתונים למעקב למטרות ייעול ושיפור השירות אותו הם מעניקים. התוכנה מוסתרת על מנת למנוע מצבים בהם העובדים יפסיקו את פעולתה על מנת להסתיר מידע מהמעסיקים שלהם.

כמו כל מוצר אחר הנרכש, ניתן לנצל את מעלותיה הרבות של תוכנת ספייפון זו למטרות שאינן חוקיות במדינה בה היא נרכשת. לקוח אשר יחשוף בפני מחלקת השיווק והתמיכה את כוונותיו הלא חוקיות, לא יורשה לרכוש את התכנה ואת שירותינו. התכנה נוצרה על מנת שתהיה האפשרות להשגיח ולהגן על: ילדים קטינים או חסרי ישע. התכנה יכולה לסייע במקרים של מעילות, סכסוכים, אי הבנות, תיעוד עצמי, ארגונים מקצועיים, שיפור המיומנות העסקית, מעקב אחר עובדים וכדומה וכל זאת, בכפוף לחוקים באותה המדינה בה התכנה פועלת. אי ידיעת החוק, אינה פוטרת.

שימוש חוקי בספייפון יכלול: מציאת המכשיר בארוע גניבה, מעקב אחר עובדים לשיפור ובקרה, גיבוי אישי ותיעוד של כלל פעולות המכשיר, הקלטה ותיעוד של שיחות אישיות. בכל מקרה, יש להתייעץ עם עורך דין מקומי המכיר את החוק במדינה בה נעשה שימוש בספייפון.

לא נהיה שותפים לעברה על החוק ונפעל על פי הכללים בכל מדינה בה המוצרים שלנו נמכרים. רוכש תוכנת הספייפון מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי או פלילי בתוכנה. אנו נעצור את השירות באם תגיע אלינו תלונה בנוגע לשימוש לא חוקי של המוצר שלנו.

על כן, חשוב לנו מאד להדגיש כי:

  • חל איסור מוחלט להיעזר בתוכנה לצרכי האזנת סתר שאינה חוקית.
  • רוכש שיעשה בתוכנת הספייפון שימוש שאינו חוקי, יישא במלוא האחריות.

לא נהיה אחראים לכל נזק, עברה על החוק, הפסד ואי נעימות העלולים להיגרם משימוש הנוגד את תנאי השימוש של האתר ושל החוק במדינה בה נרכשה התכנה.
על רוכשי ספייפון לשימוש במדינת ישראל חל חוק האזנת סתר הישראלי.